• «این قضیه ی اتحاد مسلمین را همه ی فِرَق اسلامی چه شیعه و چه سنی، چه مذاهب مختلف اهل سنّت، چه مذاهب شیعه، باید جدی بگیرند» مقام معظم رهبری

افزایش بخش های خط ثلث و نسخ به بخش های جشنواره هنرهای تجسمی

شهرام صالحی، دبیر جشنواره هنرهای تجسمی قرآن عترت که در شهرستان مرودشت برگزار می گردد، اعلام کرد با توجه به اینکه اغلب خوشنویسان در کشور نستعلیق را برای خوشنویسی انتخاب می کنند، درابتدای تدوین فراخوان به این خط توجه شده بود. علت انتخاب خط نستعلیق این بود که بخش های جشنواره نیزدر هر دو بخش اصلی و آزاد قابلیت بیشتری در ارایه آثار با خط نستعلیق و نستعلیق شکسته دارند. اما به دنبال تقاضای تعدادی از هنرمندان رشته خوشنویسی، مبنی بر اینکه خط کتابت قرآن خط ثلث و نسخ است، برآن شدیم تا باتوجه به موقعیت خط ثلث و نسخ و با هدف ترویج و تشویق پرداختن به این دو خط در میان علاقمندان به رشته خوشنویسی، این دوخط را نیز به بخش های جشنواره هنرهای تجسمی اضافه نماییم تا از این طریق فرصت شرکت و حضور عزیزانی که در کتابت به این دو خط روی آورده اند، فراهم شود.

یادآور می شود، جشنواره هنرهای تجسمی در سه رشته خوشنویسی، نقاشیخط و نقاشی، در دی ماه در شهرستان مرودشت برگزار می شود علاقمندان جهت شرکت در جشنواره می توانند به پایگاه www.quranfars.com مراجعه نمایند.  


گزارش تصویری: