• «این قضیه ی اتحاد مسلمین را همه ی فِرَق اسلامی چه شیعه و چه سنی، چه مذاهب مختلف اهل سنّت، چه مذاهب شیعه، باید جدی بگیرند» مقام معظم رهبری

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره های هفته قرآن وعترت

پیرو انتشار فراخوان شرکت در جشنواره های هفته قرآن وعترت فارس در شیراز و 6 شهرستان استان، مهدی احمدی دبیر برگزاری هفته قرآن وعترت فارس خبر از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره داد. احمدی افزود، با توجه به تقاضای تعدادی از دبیران جشنواره های شهرستان و هنرمندان، مهلت ارسال آثار به تمام جشنواره های هفته قرآن وعترت تا مورخ 24/9/96 تمدید شد.

وی یادآور شد، با توجه به اینکه این مهلت مجددا تمدید نخواهد شد، از تمامی هنرمندان علاقمند تقاضا می شود در مهلت مقرر نسبت به شرکت در جشنواره اقدام نمایند.


گزارش تصویری: