• «این قضیه ی اتحاد مسلمین را همه ی فِرَق اسلامی چه شیعه و چه سنی، چه مذاهب مختلف اهل سنّت، چه مذاهب شیعه، باید جدی بگیرند» مقام معظم رهبری

ارسال آثار

اطلاعات کاربر   


اطلاعات اثر 
توجه: تنها امکان ارسال پنج اثر وجود دارد.